VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grote Klimaat Oplossingen Congres

 2 - 4 maart 2021
 Online, via Zoom

logo-milieucompleet-300x44-transparant-wit  Logo VVM

 
 
 
Nederland CC-BY-SA 3.0 Janwillemvanaalst via Wikicommons

Landgebruik in Nederland moet anders

Onderdeel van het Grote Klimaat Oplossingen Congres 2021

  woensdag 3 maart 2021
  13:30 - 15:00
  Online, via Zoom

De sessie begint over

Voor tarieven en aanmelden, zie groene menu.

Als je je inschrijft voor een deelsessie, ben je zonder extra kosten welkom bij het plenaire programma.

In Nederland leven we ver boven onze stand. We hebben wel drie keer het oppervlak van Nederland nodig om aan alle ruimtevragen te voldoen. Hoe kunnen we al deze claims toch een plekje geven met oog voor de klimaatproblematiek? In elk geval moeten we anders naar landgebruik kijken en naar de manier waarop we ons natuurlijk systeem inzetten. We kunnen bijvoorbeeld niet doorgaan met het verlagen van het grondwaterpeil voor woningbouw en landbouw. Nederland komt steeds lager te liggen ten opzichte van het zeeniveau.

In deze sessie zoeken we met u naar oplossingen. Wat is er nodig voor een transformatie van het landgebruik? Hoe realiseren we de noodzakelijke wateropgaven? En wat kan duurzaam beheer aan het bodem-watersysteem bijdragen? Sverre van Klaveren van de Unie van Waterschappen bespreekt de claims op land en water Saskia Keesstra van Wageningen Universiteit gaat in op landdegradatie. Danielle de Nie van Wij.land zal de mogelijkheden tot landherstel toelichten.

Om alvast in de stemming te komen, kunt u dit filmpje bekijken op YouTube.

Sprekers:

  • Sverre van Klaveren , Unie van Waterschappen
  • Saskia Keesstra , Wageningen Universiteit
  • Danielle de Nie , Wij.land

Gespreksleider: Margot de Cleen , Rijkswaterstaat/Bodem+
Moderator: Annemarie van de Vusse , Vusse Milieuadvies

Deze sessie is een samenwerking tussen de secties Bodem en Landgebruik, Water en de organisaties Jong Leefomgeving en JongBodem.