VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Abonnementen Tijdschrift Lucht

Sinds 2019 geeft de VVM het Tijdschrift Lucht uit. De VVM nam het Tijdschrift Lucht van uitgeverij Sdu over.

Tijdschrift Lucht richt zich op professionals bij gemeentes, adviesbureaus en in de onderzoekswereld die met het beleid en effecten van luchtkwaliteit bezig zijn. Het tijdschrift geeft een overzicht van de actuele trends in de gemeten en berekende concentraties van vervuilende stoffen, de herkomst van die stoffen, nieuwe meetmethoden, de voortgang in het beleid en de laatste inzichten in de gezondheidseffecten. Onderzoekers en praktijkmensen delen hun inzichten en ervaringen op een toegankelijke manier.


Tarieven Tijdschrift Lucht abonnement 2024 - Nederland en buitenland

Print: 250,- euro (ex 9% btw)
Print + digitaal (pdf): 250,- euro (ex 9% btw)
Enkel digitaal (pdf): 250,- euro (ex 21% btw)

Extra kosten verzending buitenland: 18,- euro
(Bij een abonnement in het buitenland op zowel Lucht als Milieu worden alleen de meerkosten van de verzending van Milieu naar het buitenland, 26 euro, in rekening gebracht).

Korting voor abonnementenagentschappen: geen


Verschijningsdata en deadlines

Er verschijnen in 2024 4 nummers van het tijdschrift.
De geplande verschijningsdata en deadlines voor Tijdschrift Lucht 2024 vindt u hier.


Aanmelden, opzeggen en wijzigen abonnement

Aanmeldingen opzeggingen en wijziging van een abonnement kunnen worden geregeld via een mail naar uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. abonnement Tijdschrift Lucht.

Wilt u weten waar wij de gegevens van uw aanmelding voor gebruiken? Lees dan hier ons privacybeleid. Voor de goede orde: Wij verkopen uw gegevens niet door maar gebruiken deze voor informatieverstrekking tot u verzoekt om verwijdering.