VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Abonnementen Tijdschrift Landschap

Sinds 2022 geeft de VVM het Tijdschrift Landschap uit. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de VVM en de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) gefuseerd. De VVM is hét netwerk voor milieuprofessionals, terwijl de WLO professionals en wetenschappers rond landschapsonderzoek verenigt.

De Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) was een vereniging voor professionals en wetenschappers die zich bezig houden met landschapsonderzoek. De vereniging werd opgericht in 1972 als vereniging voor landschapsecologen.

De WLO behartigde het belang van het landschapsonderzoek en de landschapsecologie in het bijzonder als wetenschapsgebied en als toegepast vakgebied. Dat gebeurde in werkgroepen, op studiedagen, excursies en in hun tijdschrift Landschap. Uitkomsten van onderzoek worden daar gepresenteerd en bediscussieerd. Ervaringen worden uitgewisseld en er is ruimte voor ontmoetingen met collega’s.


Tarieven Tijdschrift Landschap abonnement 2023 - Nederland en buitenland

Print: 125,- euro (ex 9% btw)
Print + digitaal (pdf): 125,- euro (ex 9% btw)
Enkel digitaal (pdf): 125,- euro (ex 21% btw)

Extra kosten verzending buitenland: 17,- euro

Korting voor abonnementenagentschappen: geen


Verschijningsdata

Er verschijnen in 2023 4 nummers (+ nummer 4 van 2022) van het tijdschrift.
De geplande verschijningsdata voor Tijdschrift Landschap 2023 vindt u hier.


Aanmelden, opzeggen en wijzigen abonnement

Aanmeldingen opzeggingen en wijziging van een abonnement kunnen worden geregeld via een mail naar uaerub.[antispam].@vvm.info o.v.v. abonnement Tijdschrift Landschap.

Wilt u weten waar wij de gegevens van uw aanmelding voor gebruiken? Lees dan hier ons privacybeleid. Voor de goede orde: Wij verkopen uw gegevens niet door maar gebruiken deze voor informatieverstrekking tot u verzoekt om verwijdering.