VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Nu in Tijdschrift Milieu

Coverartikelen Tijdschrift Milieu, april 2020, jaargang 26, nummer 2.

Uijtewaal, A., & Amador, M. (2020, april).
Groene medicijnen, utopie of optie?
Tijdschrift Milieu, 26(2), 6-7.

Eijsackers, H. (2020, april).
Driedeling natuur en landbouw op ecologische grondslag
Tijdschrift Milieu, 26(2), 8-10.

Dijk, S. van, Jorna K., Soer, C., & Abbing, J-M. (2020, april).
Hoe passen zorgwekkende stoffen in gezonde omgeving?
Tijdschrift Milieu, 26(2), 14-16.* (artikel aangepast, zie toelichting)

Vries, W. de. (2020, april).
Bouwstenen voor nieuw stikstofbeleid
Tijdschrift Milieu, 26(2), 37-43.

Download de inhoudsopgave

Download de referenties

Los nummer: € 15,00 (incl. btw, excl. verzendkosten)
Voor bestellen: stuur een mail naar uaerub.[antispam].@vvm.info

* In de papieren editie van het tijdschrift staat in dit artikel een inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet van 1 januari 2021. Door de coronamaatregelen is de inwerkingtreding echter uitgesteld.

Noot van de auteurs: Tussen aanlevering van een artikel bij de redactie en de publicatie ervan kan veel gebeuren. De impact van het Corona-virus op de samenleving is enorm. Ook het omgevingswetdossier is daardoor geraakt; over uitstel van invoering wordt inmiddels gesproken. Dat maakt de urgentie niet minder. De door ons gesignaleerde opgaven blijven actueel en zijn wellicht nog weerbarstiger door de veranderde realiteit waarin we nu en straks zullen leven. Zoals we al schreven: ‘Met stilzitten en wachten tot het vanzelf goedkomt, komen we er niet. Het ZZS-dossier vraagt om een actieve houding van alle betrokken partijen.’

Volledige toegang