VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grote Klimaat Oplossingen Congres

 2 - 4 maart 2021
 Online, via Zoom

logo-milieucompleet-300x44-transparant-wit  Logo VVM

Deelsessies

Grote Klimaat Oplossingen Congres 2021

 

Klap de titel uit om meer te lezen over de sessies of klik op de button ernaast om de sessie in een losse pagina te openen.

Dinsdag 2 maart

Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen (2 maart, 13:30-15:00)

hd2a-bedrijventerrein-sloterdijk-cc-by-sa-30-han-jongeneel-via-wiki-commons

De industrie maakt te weinig tempo met energiebesparing en energietransitie. Aardgasvrij maken van bedrijventerreinen kan een essentiële bijdrage leveren, maar is geen gemakkelijke opgave. Op bijna elk bedrijventerrein is wel een bedrijf te vinden dat aardgas nodig heeft voor zijn primaire proces. Slechts een handvol bedrijven is midden- of grootverbruiker, de overgrote meerderheid is kleinverbruiker en niet verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Ook zijn er bedrijfsverzamelgebouwen met meerdere huurders en een onbekende eigenaar die niet gemakkelijk zijn te verleiden. In een rondetafelgesprek met een warmtebedrijf, netbeheerder, parkmanager en ondernemer gaan we verkennen wat er nodig is om bedrijventerreinen aardgasvrij te maken en hoe je ondernemers meekrijgt.

De sessie bestaat uit drie delen:

 1. Hoe maken we bedrijventerreinen aardgasvrij? Met Peter van Tuijl en Danny Wisselo.
 2. Hoe krijgen we ondernemers mee? Met Herman Timmermans
 3. Rondetafeldiscussie, met alle sprekers.

Sprekers:

 • Peter van Tuijl, WM3 Energy
 • Danny Wisselo, Nathan Systems
 • Herman Timmermans, Stichting CLOK
 • Jaap Kortman, Kortman duurzame gebiedsontwikkeling

Gespreksleider: Peter van de Laak 
Moderator: Jaap Kortman


Danny Wisselo, Herman Timmermans

Jaap Kortman, Peter van de Laak

 

 
Hoe verbinden we de donuteconomie met de lokale energietransitie? (2 maart, 15:30-17:00)

d2b-header-kl-donuteconomie-kate-raworth-via-wikicommonsAlle gemeenten in Nederland zijn momenteel actiever dan ooit bezig om de afspraken van het Klimaatakkoord te vertalen naar concrete plannen en uitvoering van de energietransitie op lokaal niveau. Dat betreft de gehele keten van energiebesparing in woningen en gebouwen, verandering van infrastructuur (o.a. warmtenetten) en duurzame opwek met wind en zon.

De dilemma's van burgers en bedrijven worden dan heel concreet: verdien ik mijn aardgasvrije woning wel terug? Kan ik kiezen voor een warmtenet? Wie ontwikkelt wind? De gemeente, energiecoöperaties of beursgenoteerde bedrijven? Mag er winst gemaakt worden? (in euro’s en in waarde)? Het gaat in bijna alle gevallen om schaarste in ruimte, in financiële middelen, in aandacht. Op welke wijze kunnen ideeën voor een nieuwe economie, zoals de Donut Economie van de Britse econome Kate Raworth, de lokale energietransitie ondersteunen? We verkennen of de Amsterdamse Donut strategie voor de energietransitie inspiratie biedt voor bredere toepassing.

Sprekers:

 • Ruurd Priester  , Hogeschool van Amsterdam
 • Joop Oude Lohuis , Gemeente Utrecht

Gespreksleider: Pauline Westendorp  , 02025.nl

 

Woensdag 3 maart

Landgebruik in Nederland moet anders (3 maart, 13:30-15:00)

hd3a-nederland-cc-by-sa-30-janwillemvanaalst-via-wikicommonsIn Nederland leven we ver boven onze stand. We hebben wel drie keer het oppervlak van Nederland nodig om aan alle ruimtevragen te voldoen. Hoe kunnen we al deze claims toch een plekje geven met oog voor de klimaatproblematiek? In elk geval moeten we anders naar landgebruik kijken en naar de manier waarop we ons natuurlijk systeem inzetten. We kunnen bijvoorbeeld niet doorgaan met het verlagen van het grondwaterpeil voor woningbouw en landbouw. Nederland komt steeds lager te liggen ten opzichte van het zeeniveau.

In deze sessie zoeken we met u naar oplossingen. Wat is er nodig voor een transformatie van het landgebruik? Hoe realiseren we de noodzakelijke wateropgaven? En wat kan duurzaam beheer aan het bodem-watersysteem bijdragen? Sverre van Klaveren van de Unie van Waterschappen bespreekt de claims op land en water Saskia Keesstra van Wageningen Universiteit gaat in op landdegradatie. Danielle de Nie van Wij.land zal de mogelijkheden tot landherstel toelichten.

Om alvast in de stemming te komen, kunt u dit filmpje bekijken op YouTube.

Sprekers:

 • Sverre van Klaveren , Unie van Waterschappen
 • Saskia Keesstra , Wageningen Universiteit
 • Danielle de Nie , Wij.land

Gespreksleider: Margot de Cleen , Rijkswaterstaat/Bodem+
Moderator: Annemarie van de Vusse , Vusse Milieuadvies

Deze sessie is een samenwerking tussen de secties Bodem en Landgebruik, Water en de organisaties Jong Leefomgeving en JongBodem.

Eerdere titel van deze sessie was Is er genoeg Nederland voor onze transities?


 
Klimaatvriendelijke voedselvoorziening in een dichtbevolkt land (3 maart, 15:30-17:00)

d3b-header-landbouw-cc0-2779709-via-pixabay
De relatie tussen stad en platteland zal de komende decennia flink veranderen. Deze deelsessie handelt over wat dit gaat betekenen voor een duurzame voedselvoorziening die volgens de Donut-benadering zowel wat betreft de sociale apsecten als wat betreft klimaat, milieu en ruimtebeslag aan de eisen van de toekomst kan voldoen. Uitgangspunt is dat we Nederland niet moeten beschouwen als een dichtbevolkt land, maar als één dun bevolkte stad. Wat zijn in dit licht de mogelijkheden om de juiste balans tussen landbouw, natuur en stedelijke gebieden te realiseren? En wat betekent dit voor de noodzakelijke transitie in beleid om de beoogde afstemming tussen vraag en aanbod binnen de grenzen van de ecologische draagkracht te realiseren? Drie inleidingen zorgen voor een boeiende fundament voor een open discussie over de mogelijkheden voor klimaatvriendelijke voedselvoorziening.

Presentaties en sprekers:

 • Van landbouw naar landschapsbouw via een praktische systeemaanpak: op weg naar een toekomstgerichte duurzame voedselvoorziening door Willem Ferwerda  , Commonland: 
 • Welke transofrmatie in de sociaal-ruimtelijke relaties tussen stad en platteland is nodig voor een toekomstgerichte duurzame voedselvoorziening? door Han Wiskerke  , WUR
 • Donut, de stad en de boeren, hoe pakken we dat aan? Aanzetten voor de governance van de voorziene transformaties door Mara van der Kleij , Gemeente Amsterdam

Gespreksleider: Joop Kleibeuker

 

Donderdag 4 maart

Hoe maak je een circulaire economie tot een succes? (4 maart, 09:30-11:00)

d4a-header-ladder-van-lansink-cc-by-sa-30-recyclingnl-via-wikicommons

Van ijzer en glas is algemeen bekend dat deze materialen voor circa de volle 100% circulair zijn te maken. Voor veel andere materialen komen we beduidend minder ver en wordt nu nog gekozen voor recycling ofwel hergebruik in andere producten. Dit betekent vaak verlies aan materiaalwaarde. Dit is momenteel één van de bottlenecks om de circulaire economie daadwerkelijk tot een succes te maken. Aan de hand van een aantal prikkelende praktijkvoorbeelden gaat deze sessie in op de mogelijkheden om recycling dusdanig te verduurzamen dat het circulair wordt. 

Sprekers:

 • Marko Hekkert  , Universiteit Utrecht
 • Bas van Ginkel , Retourmatras/Renewi
 • Alix Reichenecker , Polystyreneloop
 • Gerard Weernink , Clear Polymers

Moderator: Lourens Aalders
Gespreksleider: Wim Snijder

 

 
Wat is onze rol in de transitie? (4 maart, 13:30-15:00)

Transitie vlinder - CC0 Viral Speed via PixabayDe klimaatproblematiek stelt ons voor een grote uitdaging: veranderen. Om ons voortbestaan op deze planeet veilig te stellen, moeten niet alleen wij als individu de dingen anders aanpakken, maar moet het hele systeem veranderen. Hoe ziet zo’n transformatie op grote schaal er uit? En wat zijn de verschillende rollen die ingenomen worden in een dergelijke transitie? In deze deelsessie gaan we aan de slag met de verschillende fases van transformatie binnen een systeem en hoe jij en jouw organisatie zich verhouden tot de verschillende rollen die hierbij komen kijken.

Sprekers:

 • Freek van der Pluijm , Re-Volt
 • Ellen Decoodt, Re-Volt

Deze sessie wordt niet opgenomen en kan dus niet worden teruggekeken.

d4b-s-ellen-decoodt-bewerkt-400x400