VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Secties 

De VVM is inhoudelijk georganiseerd in de vorm van secties: een sectie verenigt een groep leden met gelijke thematische belangstelling. De VVM kent momenteel 20 secties. Iedere sectie heeft een eigen bestuur met als primaire taak invulling te geven aan de doelstellingen van de VVM. In de praktijk gebeurt dit door het organiseren van activiteiten, het bieden van een platform voor discussie en het schrijven van artikelen voor het VVM-tijdschrift Milieu. Hoe de secties georganiseerd zijn, kunt u lezen in de Werkwijzer voor secties.

 Op dit moment zijn de volgende secties actief:

 

Kennisuitwisseling Milieuprofessionals

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria