VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Voordelen van het VVM-lidmaatschap

Toelichting voordelen

Tijdschrift Milieu

Tijdschrift Milieu, het opinie- en vakblad van de VVM, steekt gericht in op koersaanpassingen in het milieubeleid en wakkert het debat hierover aan. Vast onderdeel vormt het toegepast wetenschappelijke dossier, dat op een toegankelijke manier ingaat op de voortgang in het beleid, het daarmee verbonden onderzoek en de respons in de maatschappij. VVM-leden ontvangen Tijdschrift Milieu via de post en kunnen het tijdschrift ook digitaal lezen, online en als pdf, inclusief oude nummers tot en met januari 2015.

Tijdschrift Landschap

Landschap‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, enzovoort. Landschap verschijnt vier maal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen‚ reviews‚ mededelingen‚ de rubriek Op Pad, Column/ Beeld en boekbesprekingen. Landschap was een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO). Sinds de fusie van WLO met VVM per 1 januari 2022 geeft de VVM Landschap uit. Alle VVM-leden kunnen het tijdschrift als pdf lezen. Nieuwe leden kunnen kiezen of zij Tijdschrift Milieu of Tijdschrift Landschap op papier willen ontvangen.

VVM-bijeenkomsten

De bijeenkomsten, die de meer dan twintig inhoudelijke VVM-secties organiseren, stellen u in staat om uw vakkennis op te frissen en te debatteren over actuele kwesties. Leden nemen hieraan gratis of tegen gereduceerd tarief deel. Jaarlijks gaat het om zo’n 40 bijeenkomsten.

Contacten versterken

Leden kunnen zich aanmelden als lid van een sectie om met vakgenoten regelmatig van gedachten te wisselen. Hier kunt u uw netwerk uitbreiden en van gedachten wisselen over actuele onderwerpen in uw vakgebied. U kunt meedenken over nieuwe bijeenkomsten voor de VVM of een artikel schrijven voor het Tijdschrift Milieu.

VVM heeft ook een elektronische ledengids, waardoor u rechtstreeks in contact kunt komen met andere VVM-milieuprofessionals: ambtenaren, adviseurs, wetenschappers, beleidsmedewerkers, politici en nog veel meer.

Deelname aan een bijeenkomst biedt ook een prachtige kans om uw netwerk te vergroten.

Maandelijkse nieuwsbrief

De VVM informeert u over wat er speelt binnen de vereniging via haar maandelijkse nieuwsbrief en via verscheidene e-mails over de VVM- bijeenkomsten. Ook nuttige informatie wordt op deze manier naar de leden gecommuniceerd. Verder kunt u via onze website vakinhoudelijke informatie inzien en ook downloaden.

Activiteiten gratis voor studenten

Alle studentleden kunnen gratis deelnemen aan alle activiteiten, m.u.v. cursussen, bepaalde diners en een enkele excursie of externe bijeenkomst.

Kortingen op abonnementen bij andere aanbieders

Door lid te zijn van de VVM komt u in aanmerking voor korting op een aantal vakbladen, databanken, boeken en lidmaatschappen van andere partijen.

Bekijk de aanbieders>>

Kortingen op activiteiten bij andere aanbieders

Door lid te zijn van de VVM kunt u in aanmerking komen voor korting op bijeenkomsten, cursussen en congressen van derden. Met een aantal partijen is zelfs een vaste korting afgesproken.

Bekijk welke partijen vaste korting bieden>>

Bekijk de agenda van activiteiten van derden>>

Versterking VVM

Door lid te worden stelt u de VVM in staat om bovenstaand aanbod te blijven verzorgen. Plus zich daarnaast in te zetten voor het versterken van het werkveld van milieuprofessionals.

Contributie voor Individueel Keuzebudget (IKB) 

Onder een aantal CAO’s, zoals die van de Rijksoverheid of van gemeenten, kunt u de contributie van een beroepsvereniging (zoals de VVM) als doel van het Individueel Keuzebudget (IKB) opgeven. Ook zijn cursussen zoals de VVM die organiseert, vaak erkend.