VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

DVDO


Dag van de Omgevingswet 2021

 Do. 14 oktober 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

DVDO

 

 

 

 

 


Dag van de Omgevingswet 2021

 Do. 14 oktober 2021
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

Programma

Dag van de Omgevingswet 2021

Laatste update: 15 juli 2021

 

Programma

Dag van de Omgevingswet 2021

Laatste update: 23 september 2021

 

  Dagprogramma

Vanwege de maximale aantal personen in de lunchruimte, hebben we de deelsessieronde A en de lunch in twee groepen verdeeld. Deelnemers aan deelsessieronde A1 t/m A5 beginnen eerst met de deelsessie en daarna de lunch. Deelnemers die deelnemen aan deelsessieronde A6 t/m A10 beginnen met de lunch en kunnen daarna de deelsessie volgen. Vanaf Deelsessieronde B is er weer één tijdschema voor iedereen.

09:00 Ontvangst met koffie & thee, bezoek informatiemarkt

10:00 Plenair programma:
Dagvoorzitter is Rachel Heijne, directeur VVM

 • Opening
  door Klaas Verschuure   , wethouder gemeente Utrecht, portefeullehouder Omgevingswet
 • Van 50 jaar sectoraal milieubeleid naar milieubeleid onder de Omgevingswet
  door prof. dr. Pieter Leroy   , Emeritus hoogleraar Milieu en Beleid, Radboud Universiteit
  Pieter Leroy heeft als emeritus hoogleraar Milieu en Beleid een kritische blik op 50 jaar milieubeleid. In zijn inleiding gaat hij in op de komst van de Omgevingswet in relatie tot 50 jaar milieubeleid. De vraag is vooral welke klassieke en nieuwe ambities van het omgevingsbeleid door die wet (zullen) worden ondersteund – of niet.
 • Participatie en klimaatbeleid
  door prof.dr. Alex Brenninkmeijer      , lid Europese Rekenkamer, hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtstaat, Universiteit Utrecht
  Het kabinet heeft een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer gevraagd te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid. En welke rol burgerfora daarin kunnen spelen. Tijdens zijn bijdrage gaat hij in op de conclusies en aanbevelingen van de commisie.
 • Actualiteiten Omgevingswet 
  door Cathelijn Peters      , directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie van BZK
  Cathelijn Peeters gaat in op de actualiteiten rond de implementatie van de Omgevingswet.

Groep 1 (deelnemers sessieronde A1 t/m A5)

11:30 Zaalwissel

11:45 Deelsessies Ronde A (sessies A1 t/m A5)

12:45 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

13:45 Vervolg programma

Groep 2 (deelnemers sessieronde A6 t/m A10)

11:30 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

12:30 Deelsessies Ronde A (sessies A6 t/m A10)

13:30 Zaalwissel

13:45 Vervolg programma

Vervolg programma (iedereen)

13:45 Deelsessies Ronde B

14:45 Pauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

15:15 Deelsessies Ronde C

16:15 Afsluitende borrel

Klaas Verschuure   , wethouder gemeente Utrecht

Pieter Leroy

Pieter Leroy (1954) studeerde politieke en sociale wetenschappen in Leuven en promoveerde in dat vakgebied in Antwerpen (1983). Hij houdt zich sinds 1976 met milieuvraagstukken bezig. In 1985 verhuisde hij naar Nederland, eerst als docent bij de opleiding Milieukunde in Deventer, vanaf 1988 als hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1994 tot 2019 was hij hoogleraar Milieu en Beleid aan de Radboud Universiteit. Centraal thema in het onderzoek: de analyse en evaluatie van milieubeleid en milieupolitiek. Hij was jarenlang voorzitter van de stuurgroep van de Vlaamse milieurapportage (MIRA) en lid van wetenschappelijke commissies en adviesraden in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.

 

Prof. dr. Pieter Leroy   , Emeritus hoogleraar Milieukunde, Radboud Universiteit

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer       , lid Europese Rekenkamer,

Cathelijn Peters      , directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie van BZK

  Dagprogramma

logo-knw-635x212 logo-vmr-150x100 stadswerk-logo-nieuw logo-vereniging-bwtoezicht2 logo-provero-150-wit logo-jong-leefomgeving-nieuw logo-platform-31-300x58 logo-federatie-ruimtelijke-kwaliteit