VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2024

 Wo. 27 maart 2024
 09:00 - 17:00
Provinciehuis Noord-Brabant, 's Hertogenbosch

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Programma

Jaarcongres Relevant 2024

Programma

Dagvoorzitter: Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid, NIPV

09:00 Ontvangst met koffie & thee

09:30 Plenair
Welkom en opening
Saskia Boelema, gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant, Portefeuille Water en Bodem, Gezondheid en BDe Rotterdamse haven in transitie
Alan Dirks, programmamanager veiligheid & energietransitie, Havenbedrijf Rotterdam
Transitie betekent verandering. Véél verandering, ook voor zeehavens als Rotterdam. Onderweg naar CO₂-neutraal in 2050 vinden de industrie, de haven en transport zichzelf opnieuw uit. Van een olie- en gashaven gaat Rotterdam naar nieuwe energiedragers, nieuwe brandstoffen en een circulaire economie. Wat betekent dat voor de schaarse ruimte in de haven? Wat doet het met milieu, veiligheid en hinder? Hoe zit het met transport?

Betrokkenheid bestuurders bij Omgevingsveiligheid
Alan Dirks
, programmamanager veiligheid & energietransitie, Havenbedrijf Rotterdam
Peter Bakker
, Wethouder Klimaat, Energie, Duurzaamheid, Gemeente Breda
Marcel Rietberg, Afdelingshoofd Omgevingstaken, Omgevingsdienst West-Holland
Benieuwd naar de bestuurlijke kijk op het thema externe veiligheid? In een panelgesprek en met de zaal behandelen we het thema externe veiligheid in het licht van diverse maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. We gaan in op thema’s als: bestuurlijke weging van risico’s, urgentie externe veiligheid in relatie tot andere veiligheidsthema’s en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het college. Dagvoorzitter Nils Rosmuller leidt dit panelgesprek.

10:30 Pauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

11:00Ronde 1: Infosessies  

11:45 Zaalwissel

12:00 Ronde 2: Infosessies 

12:45 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

13:45 Plenair
Ontwikkelbudget Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid in relatie tot mogelijkheden omgevingswet
Stefan Kortekaas, senior beleidsmedewerker, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Erica Graven, projectleider, OmgevingsdienstNL
Een PGS-richtlijn of het Register Externe Veiligheid kennen we vast allemaal. Maar was het bekend dat dit mogelijk is geworden door de meerjarenagenda? Ook zijn er verschillende innovatieprojecten uitgevoerd waarvan de belangrijkste resultaten worden gedeeld. Waarom is dit instrument er voor alle professionals die bezig zijn met omgevingsveiligheid? Wat is er allemaal vanaf 2021 bereikt? Wat zit er nog in de pijplijn aan resultaten? En waar gaan we naar toe na 2024 met dit instrument? In 25 minuten nemen we u mee in de meerjarenagenda om te laten zien wat uw collega’s hebben ontwikkeld.

In zeven stappen naar een Bouwsteen Omgevingsveiligheid conform de Omgevingswet
Dirk Jan de Boer,
directeur en eigenaar, Oostkracht10
Het gemoderniseerde beleid voor externe veiligheid vraagt om het maken van keuzes. Vanuit Ontwerp Veilige Omgeving is een stappenplan gemaakt om gemeenten te helpen met het maken van keuzes. In de praktijk zien we in het proces van nieuwe keuzes een aantal thema’s terugkeren. Graag delen we onze belangrijkste ervaringen.

Unieke samenwerking van provincie Noord-Brabant, Brabantse omgevingsdiensten en het onderwijs
Ronald Bloemsma,
coördinator interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht, Provincie Noord-Brabant.
Luuk Stortelder, adviseur leefomgeving, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Nanny van Rooij, beleidsmedewerker Externe Veiligheid, Provincie Noord-Brabant
Mischa Haarbrink, docent Integrale veiligheidskunde, Avans Hogeschool Den Bosch
Tijn van Rijsingen, student Integrale veiligheidskunde, Avans Hogeschool Den Bosch

De provincie Noord-Brabant, de 3 Brabantse omgevingsdiensten en Avans Hogeschool werken op een bijzondere manier samen aan externe veiligheid. Samen ontwikkelden zij een praktijkgerichte leermodule EV voor 2e jaarsstudenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. De EV-module maakt inmiddels vast onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Een docent, een enthousiaste student en betrokken medewerkers van de provincie en een omgevingsdienst worden ter plekke geïnterviewd hierover.

15:00 Zaalwissel

15:15Ronde 3: Workshops

16:30 Afsluitende borrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

  Meer weten? Enthousiast geworden?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!

Telefoon: 030 - 232 29 89
E-mail: uaerub@vvm.info

aanmelden

 
Tarieven