VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2020:
Gezond en Veilig

 Di. 1 t/m do. 10 december 2020
 Plenair: 8 december, 09:30-12:00
 Online, via Zoom

Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Jaarcongres Relevant 2020: Gezond en Veilig

 

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats als online congres van 1 tot en met 10 december. Dagelijks zijn er drie sessies, in totaal organiseren we 24 sessies verspreid over 8 dagen. Het plenaire deel vindt plaats op 8 december. Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie, wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.

 Download presentaties 

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Dit jaar staat het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden.

  Zet in uw agenda

  Di. 1 t/m do. 10 december 2020
   Plenair: di. 8 december, 09:30-12:00
  Online, via Zoom

Inschrijvingen na 17.00 uur voor de sessies van de volgende dag worden niet meer verwerkt voor aanvang van de sessie.

 
Aanmelden
 

Let op! Heeft u de datum en starttijd van de sessie(s) die u wilt volgen genoteerd? Op het inschrijfformulier kunt u alleen de data+starttijden aanvinken!

Sessies terugkijken

Alle sessies* worden opgenomen. U kunt zich ook aanmelden voor sessies als u ze (alleen) wilt terugkijken.
*M.u.v. de sessie op dinsdag 8 december 15:00 en donderdag 10 december 15:00.


Tarieven
 

In het plenaire programma op 8 december gaat GGD-arts Rik van de Weerdt met Eric van der Schans, Director Environmental Management Havenbedrijf Rotterdam N.V., in gesprek over hun visie op een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen zij onder leiding van Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid.

Rik gaat in op het belang van een veilige en gezonde leefomgeving en wat doet het doet met mensen als zij zich niet veilig voelen. Met Erik praten we door over een veilige en gezonde werkplek. Hoe beleven werknemers hun werkplek? En hoe verhoudt een industrieel gebied als de haven zich tot mensen die er werken en in de buurt wonen? Hoe ervaren zij het veiligheidsgevoel?

In het tweede plenaire deel gaat Nils Rosmuller in gesprek met Evelien Babbé (VNG), Ad Nederlof (IPO), Ingeborg Absil (Ministerie van IenW) en Manon Bloemer (VNCI) over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland. Hoe zien zij de relatie met andere werkvelden in relatie tot de integrale benadering van de Omgevingswet. Hoe ligt de relatie tussen het rijk als stelselverantwoordelijke en decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering? Hoe zorgen we ervoor dat we kennis verankeren en dat we zorgen voor een goede kennisuitwisseling?

Bekijk het hele plenaire programmaBekijk alle deelsessies

Naast een inspirerend plenair programma, is er weer een breed scala aan deelsessies, verdeeld over acht dagen. U kunt zo veel sessies volgen als u wilt.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organiseren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

Inschrijvingen na 17.00 uur voor de sessies van de volgende dag worden niet meer verwerkt voor aanvang van de sessie.

 
Aanmelden
 

Let op! Heeft u de datum en starttijd van de sessie(s) die u wilt volgen genoteerd? Op het inschrijfformulier kunt u alleen de data+starttijden aanvinken!

Sessies terugkijken

Alle sessies* worden opgenomen. U kunt zich ook aanmelden voor sessies als u ze (alleen) wilt terugkijken.
*M.u.v. de sessie op dinsdag 8 december 15:00 en donderdag 10 december 15:00.

Plenaire sprekers

Nieuw:


Manon Bloemer
directeur, VNCI
   @RdamBloemer


Eric van der Schans
Director Environmental Management Havenbedrijf Rotterdam N.V.
 @e_schans

sp-01-li-rik-van-de-weerdt
Rik van de Weerdt
GGD arts, medische milieukunde & toxicoloog


Ingeborg Absil
Manager Veiligheid Industrie, plv. Directeur DG Milieu en Internationaal, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)


Evelien Babbé
VNG


Ad Nederlof
Teammanager, Interprovinciaal Overleg (IPO)
 @adnederlofgld


Nils Rosmuller
Lector Energie- en Transportveiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
   @NilsRosmuller

Mogelijk gemaakt door:

 

  Delen

#Relevant2020

- het LinkedIn evenement
- het Facebook evenement
- de LinkedIn Post
- de flyer

Relevant 2019


Vorig jaar stond het congres in het teken van actualiteit en transparantie: wat staat de veiligheidsprofessional te wachten de komende periode en hoe werk je als overheid en bedrijfsleven samen aan een veilig Nederland. Met sprekers als Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt, raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van I en W, Dr. Ir. Nils Rosmuller, lector transportveiligheid, risicobeheersing en incidentbestrijding, energietransitie van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en Jaap Oldenziel, Manager Public Affairs bij Air Liquide Benelux Industry.

Bekijk de editie van 2019 via Eerdere edities in het menu (groen).