VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 


Jaarcongres Relevant 2022

 Di. 12 april 2022
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

 

 

 

 

 


Jaarcongres Relevant 2022

 Di. 12 april 2022
 09:00 - 17:00
Aristo, Amsterdam

  Logo Relevant  Logo VNCI  Logo VVM

Programma

Jaarcongres Relevant 2022

Laatste update: 7 december 2021

 

Programma

Jaarcongres Relevant 2022

Laatste update: 7 december 2021

 

 
 

  Dagprogramma

Dagvoorzitter is dr.ir. Nils Rosmuller, Lector Energie- en Transportveiligheid, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, voorheen IFV)

09:00 Ontvangst met koffie & thee, bezoek informatiemarkt

09:30 Plenair 1: Veiligheid is teamwerk

 • door prof. dr. Jop Groeneweg  , cognitief psycholoog, professor aan de Universiteit Leiden en de TU Delft

  De sleutel tot het verder verbeteren van de veiligheid ligt in het maximaal benutten van de professionele, sociale en persoonlijke vaardigheden van alle werknemers. Vaak weet de werkvloer niet alleen waaar er problemen zijn, maar ook hoe die zouden kunnen worden opgelost. Helaas blijkt er in de meeste teams maar beperkt gebruik gemaakt te worden van dit soort inzichten. In deze presentatie wordt ingegaan op de belangrijke rol die het optimaliseren van team work speelt en hoe organisaties deze potentieel belangrijke bron van verbeterpunten kan aanboren.

10:15 Pauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

10:45 Infosessies Ronde 1

11:45 Zaalwissel

12:00 Infosessies Ronde 2

13:00 Lunchpauze, met gelegenheid tot netwerken en bezoek informatiemarkt

14:00 Plenair 2: Waarom jij Toon?

 • van Karien van der Loo   en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

  Op 13 augustus 2014 vond bij Xycarb Ceramics in Helmond een arbeidsongeval plaats. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een reactor die gevuld was met Argongas ging het mis. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Eén van de slachtoffers was Toon van der Loo.

  Karien van der Loo-van de Sande werd van de een op de andere dag weduwe. Naast haar dagelijkse werk als winkelbediende in een bakkerij werd zij in korte tijd ervaringsdeskundige van een dodelijk arbeidsongeval. Zij deelt haar ervaringen niet alleen vanuit haar innerlijke motivatie om te leren omgaan met het verlies, maar nog meer om andere mensen te inspireren.

  Patrick van de Sande is de broer van Karien. Hij hielp zijn zus jarenlang bij de afhandeling van alle zaken van het ongeval. Met zijn juridische, Financiële en fiscale kennis schrijft hij vooral over de zakelijke kant van het ongeval.

  Hun pleidooi voor een verbetertraject naast een boete bleek een ommekeer in alle processen. Zij deden dat door in de rechtszaal gebruik te maken van het uitgebreide spreekrecht. En zij kozen de zijde van de verdachte.

14:45 Zaalwissel

15:00 Workshops Ronde 3

16:15 Afsluitende borrel

s01-jop-groeneweg-600x600-via-eigen

prof.dr. Job Groeneweg  , cognitief psycholoog, professor aan Universiteit Leiden en TU Delft

Bio Job Groeneweg

Jop Groeneweg studeerde begin jaren tachtig af als cognitief psycholoog aan de Universiteit Leiden. In een carrière die zo'n vier decennia omspande was hij betrokken bij vele projecten binnen en buiten de universiteit om de veiligheid in overwegend industriële organisaties te verbeteren. Als hoogleraar Veiligheid in de zorg en directeur van het Centrum voor Veiligheid in de Zorg aan de TU Delft wil hij die kennis overbrengen naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie verder te verbeteren.

 
s02-karien-van-der-loo-patrick-van-de-sande

Karien van der Loo   en Patrick van de Sande, auteurs Waarom jij Toon?

Bio Karien en Patrick

"Karien van der Loo-van de Sande werd weduwe toen haar man overleed bij een bedrijfsongeval. Naast haar dagelijkse werk als winkelbediende werd zij in korte tijd ervaringsdeskundige van een dodelijk arbeidsongeval. Zij schreef dit boek niet alleen vanuit haar innerlijke motivatie om te leren omgaan met het verlies, maar nog meer om andere mensen te inspireren.

Patrick van de Sande is de broer van Karien. Hij hielp zijn zus jarenlang bij de afhandeling van alle zaken van het ongeval. Met zijn juridische, Financiële en fiscale kennis schrijft hij vooral over de zakelijke kant van het ongeval." 

Bron: https://waaromjijtoon.nl/over-ons/ 

 

 

 
sp-06-li-nils-rosmuller

dr.ir. Nils Rosmuller   , lector Energie- en Transportveiligheid, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)