VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 

Nationale Milieudag 2020:
Vergezichten: tijd voor keuzes

 Wo. 24 juni 2020
 09:00 - 12:15
 Online congres (via Zoom)

 

 

 

 

 

 


Nationale Milieudag 2020:
Vergezichten: tijd voor keuzes

 Wo. 24 juni 2020
 09:00 - 12:15
 Online congres (via Zoom)

Vergezichten: tijd voor keuzes

 

Online congres: Nationale Milieudag 2020

De Nationale Milieudag 2020 op 24 juni is een online congres vol actualiteit. Dit gebeurt onder het motto ‘Vergezichten: tijd voor keuzes’. Vergezichten, wie houdt er niet van? Ze inspireren, geven moed, ideeën en energie. Wat betekenen de crises waar we nu voor staan voor ons toekomst perspectief? Welke keuzes maken we? En wat betekenen ze voor de vergezichten?

Een persoonlijk vergezicht: je mijmert op het strand, je ogen dwalen over zee;

Een professioneel vergezicht: je bedenkt de doelen van je organisatie voor 2030;

Een maatschappelijk vergezicht: waar staat Nederland in 2050, qua klimaat, circulaire economie of biodiversiteit?

  Programma 2020  |  Download presentaties 

  Zet in uw agenda

   online congres
   woensdag 24 juni 2020
   inloggen vanaf 09:00
   09:30 - 12:15
   via Zoom

 
Aanmelden

Aanmeldingen na 18.00 uur dinsdag 23 juni, worden niet meer verwerkt voor dit online congres.

Let op: er zijn kosten verbonden aan deelname, zie hieronder.

In de afgelopen jaren zijn er drie vergezichten van Nederland gemaakt: Panorama Nederland verbeeldt onze ruimtelijke opgaven, in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk zijn opgaven weer en Wageningen Universiteit (WUR) maakte meteen een flinke sprong naar 2120.

Transitiedenkers, klimaatdoeners en misschien jij ook wel, iedereen ging helemaal los. Nadenken over de vraag: wat zeggen deze toekomstbeelden ons en hoe gaan we ze realiseren? 

En toen stonden er opeens drie crises op de stoep. Rechters oordeelden over het stikstofbeleid en over de door Urgenda aangespannen klimaatzaak. Hun conclusie was duidelijk: het moet snel anders. Nu, in 2020. De stikstof- en klimaatdiscussies vulden de krant. Kan ons land die claims wel aan qua draagvlak, leefbaarheid en ruimtelijke opgaven?

En plotseling was daar het virus, met een economische crisis in het kielzog. Het roept vragen op over onze wereldhandel, over onze zelfvoorzienendheid als land. We merken dat niet vliegen en minder rijden een strakblauwe lucht oplevert. En dat thuiswerken best goed gaat nu het moet. We ervaren ook dat er sectoren zijn, denk aan bloemen en auto’s, die zó afhankelijk zijn van wereldhandel, dat ze onmiddellijk stilstaan als de aanvoer van onderdelen of de verkoop stokt. Wat gaat het voor Nederland betekenen als we daar lessen uit gaan trekken? Als we besluiten dat we vaker thuiswerken, meer regionaal gaan produceren en economische ondersteuning verbinden aan duurzaamheid?

Tijd om met elkaar het gesprek aan te gaan over: wat betekenen deze crises voor de keuzes die we nú gaan maken? Niet die voor 2030 of 2050 of… nee, voor nú! 

Op de Nationale Milieudag komen drie opstellers van de vergezichten aan het woord. Wij vragen hen of zij nu, met de drie crises (stikstof, klimaat, lockdown-economie) zo opdringerig voor zich, dezelfde visie zouden schrijven.

We reflecteren daarop met een aantal betrokkenen die in de ontwikkeling van stad en landelijk gebied, in de voedsel- en energietransitie actief zijn, die uitvoering moeten geven aan de keuzes van nu. Wat ga je doen?

En we gaan met elkaar het gesprek aan; welke keuzes liggen voor en hebben deze crises ons beeld daarop veranderd verscherpt, vertroebeld? Voelen we haast of noopt de situatie tot bedachtzaamheid. Reflectie en actie moeten hand in hand gaan. Nu nog de route bepalen!

Tijd voor keuzes wil alle betrokkenen stimuleren de huidige situatie te spiegelen aan de toekomst en van daaruit na te denken over wat ons nu te doen staat. We zien je graag op de Nationale Milieudag!

VVM, Antoine Heideveld en Rachel Heijne

  Extra info

In verband met het Coronavirus is de Nationale Milieudag omgezet naar een online bijeenkomst. Enkele uren voor het online congres ontvang je een link voor deelname.

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM.

  Delen:

  Twitter mee via #NMD2020 @VVMbureau
  Deel het Facebookevent

Tarieven

€ 35,-- Niet leden
€ 15,-- VVM-leden
€  7,50  Studenten, niet lid (voltijd)
gratis     Studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).