VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

Stikstofdepositie op het GTL-congres

Geplaatst op 03-10-2023  -  Categorie: Algemeen

Over stikstofdepositie heeft bijna iedereen een mening, maar als je inhoudelijk wil weten hoe het echt zit, en mee wil discussiëren, kom dan dit jaar naar het Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit (GTL, www.gtlcongres-beurs.nl), op 14 en 15 november 2023. Op woensdag 15 november wijden we de hele dag aan stikstofdepositie met lezingen en discussiesessie. Dus niet alleen dé gelegenheid om nieuwe kennis tot je te nemen maar ook om met vakspecialisten in gesprek te gaan.

Inhoudelijk de diepte in

De toevoeging van het onderwerp stikstofdepositie is een logisch vervolg op de ontwikkeling van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. Een congres dat 26 jaar geleden ontstond als een middagje praten over geluid en treinen is uitgegroeid tot hét jaarlijks congres over alles wat luchtkwaliteit, geluid en trillingen te maken heeft. Het kenmerk van het congres is dat zowel innovaties als praktijk aanbod komen. Ook op woensdag 15 november komen nieuwe inzichten in het meten, modelleren en monitoren van stikstofdepositie en praktijk aan bod. De lezingen worden verzorgd door experts op hun vakgebied. Het programma is door de programmacommissie van GTL, waaronder twee VVM-leden, met zorg samengesteld. We hebben er vertrouwen in dat het een leerzame dag wordt en de start van een succesvolle uitbreiding van het congres Geluid, Trillingen Luchtkwaliteit.

De volgende lezingen staan geprogrammeerd:

  • Stikstof en natuur: effecten en maatregelen in een juridische context
  • Meten is weten! Metingen bij het in kaart brengen van depositie
  • AERIUS in de praktijk: zonder bouwvrijstelling geen snelfietsroute?
  • AERIUS-berekening (on)doordacht?
  • Ammoniakmetingen in stallen en het nut voor vergunningverlening
  • Recente ontwikkelingen stikstofmodellering
  • Discussiesessie met de zaal

Meer info en aanmelden

Tijdens de pauzes en na afloop van de lezingen is er voldoende gelegenheid elkaar te ontmoeten en te netwerken. De stikstoflezingen zijn op woensdag 15 november geprogrammeerd. Ook zijn er die dag lezingen over trillingen en diverse geluidsaspecten. Op dinsdag de 14e staan er eveneens lezingen over luchtkwaliteit op de agenda.

Het congres en de vakbeurs zijn in Gooiland, Hilversum. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het congres: www.gtlcongres-beurs.nl .

Ik hoop jullie er te zien én spreken!

Sander Teeuwisse (RIVM, VVM), lid programmacommissie en sessieleider bij GTL

Sander TeeuwisseQ