VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

 

 

 

 

 

 

ROm: Water en bodem onderlegger bij ruimtelijke ordening 

Geplaatst op 28-04-2023  -  Categorie: VVM-leden Blog  -  Auteur: Nicky del Grosso  -  Bron: ROmagazine

Elke editie van ROmagazine vult VVM een pagina.

nicky-del-grossoWater en bodem onderlegger bij ruimtelijke ordening 

ROmagazine 2023 nr 1 (februari), door Nicky Del Grosso.

Klimaatverandering vraagt om keuzes. Het kabinet heeft hierbij als uitgangspunt dat water en bodem sturend zijn in de ruimtelijke ordening. De waterschappen ondersteunen dit en zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Download het artikel

Nicky Del Grosso is Smidt is lid van VVM-sectie Milieurecht & Praktijk, docent omgevingsrecht en opleidingscoördinator associate degree Omgevingskunde bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

 

 

Duurzame inrichting vanuit Afrikaans perspectief 

ebel-smidt-2019-via-li

ROmagazine 2019 nr 7 (juli), door Ebel Smidt.

Nederland wapent zich tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wellicht gaat dit te langzaam, maar de gevolgen van een ramp zijn dankzij onze kennis en rijkdom te overzien. Voor Afrikaanse landen is de impact van nieuwe cycloonpatronen veel en veel groter. Hierop anticiperen verdient alle aandacht.

Download het artikel

Ebel Smidt is lid van VVM-sectie Ethiek en de Dilemmabalie, internationaal waterexpert en mediator met langdurige projectervaring in Abu Dhabi, Egypte, Mozambique, Nederland, Palestina, Roemenië en Rwanda.

Annemarie van der VusseBurgeronderzoek naar waterkwaliteit zeker zinvol

ROmagazine 2019 nr 6 (juni), door Annemarie van de Vusse.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is de laatste tientallen jaren sterk verbeterd, zo horen we steeds. Maar is het water in onze grachten en vaarten inmiddels weer geschikt om in te zwemmen? Sinds twee jaar dragen zelf metende Amsterdammers bij aan antwoorden op deze vraag.

Download het artikel

Annemarie van der Vusse is zelfstandig milieuadviseur bij Vusse Milieuadvies (www.vusse.nl), lid van VVM sinds 2009 en actief in de VVM-sectie Water.

erik-roelofsen-via-tw-400x400Geluidregelgeving schiet ernstig tekort

ROmagazine 2019 nr 5 (mei), door Erik Roelofsen.

Applaus voor Wageningen dat dit jaar de prijs heeft gewonnen voor de groenste stad. En ook applaus voor Twello dat zich dit jaar het groenste dorp mag noemen. Afgelopen najaar presenteerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’. Hierin beveelt zij veel lagere richtwaarden voor geluid aan dan wat nu in Nederland gebruikelijk is. Deskundigen delen de noodzaak voor scherpere normen, maar de Omgevingswet zit in de weg.

Download het artikel

Erik Roelofsen is zelfstandig adviseur Geluid, Milieu, RO, Luchtkwaliteit, EV, hinder bij ER Milieu & Planologie (www.ermilieu.nl), lid van VVM sinds 2014 en actief in de VVM-sectie Geluid & Trilingen.

Annemarie van der VusseWageningen en Twello, de groenste gemeenten

ROmagazine 2018 nr 11 (november), door Annemarie van der Vusse.

Applaus voor Wageningen dat dit jaar de prijs heeft gewonnen voor de groenste stad. En ook applaus voor Twello dat zich dit jaar het groenste dorp mag noemen. Wageningen heeft zich met name onderscheiden door zijn groenbeleid duurzaam af te stemmen op de verschillende grondsoorten die de gemeente kent. Twello scoorde hoog vanwege de zorgvuldige omgang met cultuurhistorie en erfgoed.

Download het artikel

Annemarie van der Vusse is zelfstandig milieuadviseur bij Vusse Milieuadvies (www.vusse.nl), lid van VVM sinds 2009 en actief in de VVM-sectie Water.


ROmagazineLogo RO Magazine 150x57

ROm is het platform over de fysieke leefomgeving. Al 35 jaar lang groeien generaties ruimtelijk professionals op met de vakinhoudelijke artikelen van het maandelijkse vakblad ROm. Het blad biedt verdiepende verhalen over de onderwerpen waar de ruimtelijk professional wakker van ligt. ROm gaat in op de ruimtelijke debatten, brengt relevante achtergrondverhalen en besteedt aandacht aan leerzame praktijkvoorbeelden zodat de professional zijn werk beter kan uitvoeren voor een mooi Nederland.

Meer op www.romagazine.nl