VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

web-vo-gewasbescherming-nt-franklin-via-pixabay

 

Het Nederlands perspectief op een ‘Gifvrij Europa’


Logo VVM

 9 oktober 2024
 Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

 

web-vo-gewasbescherming-nt-franklin-via-pixabay

 

Het Nederlands perspectief op een ‘Gifvrij Europa’

 

 

 

 


Logo VVM

Middagsymposium:
Het Nederlands perspectief op een ‘Gifvrij Europa’

 9 oktober 2024
 Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

 

 

Middagsymposium

Het Nederlands perspectief op een ‘Gifvrij Europa’

 

Middagsymposium

Het Nederlands perspectief op een ‘Gifvrij Europa’

Hoe brengen we Nederlands ZZS beleid en EU beleid “Chemicals Strategy for Sustainability; Towards a Toxic-Free Environment” in de praktijk?

  Zet in uw agenda

  9 oktober 2024
  13:00 - 18:00
  Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

 

Hoe brengen we Nederlands ZZS beleid en EU beleid “Chemicals Strategy for Sustainability; Towards a Toxic-Free Environment” in de praktijk?

Haast dagelijks horen we over gevaarlijke vervuiling door PFAS, bestrijdingsmiddelen of andere giftige stoffen. Hoe kan dit en vooral, wat zou het Nederlandse beleid moeten zijn voor deze zeer zorgwekkende stoffen in relatie tot het EU beleid 'Chemicals Strategy for Sustainability; Towards a Toxic-Free Environment'? Pakken we dit nu echt goed aan?

  Zet in uw agenda

  9 oktober 2024
  13:00 - 18:00
  Provinciehuis Noord-Holland, Haarlem

Blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen kan leiden tot allerlei ongewenste milieu- en gezondheidseffecten. Er is een lastig spanningsveld tussen de functionaliteit van het gebruik van de diverse chemische stoffen en de ongewenste negatieve effecten op onze gezondheid en het milieu. Waar staan we nu, wat werkt goed in het huidige beleid en waar moet het sterker? Tijdens dit middagsymposium onderzoeken we deze vragen en verdiepen we ons in de knelpunten in consumptiegedrag en essentieel gebruik van ZZS enerzijds en mogelijkheden tot vervanging anderzijds.

Met topsprekers en pitches over oplossingsrichtingen en transitiepaden verkennen we samen met de aanwezigen in de zaal een groene circulaire chemie en brengen we de perspectieven daarvan in beeld. We eindigen met een wetenschappelijk reflectie die echte oplossingen aandraagt. Op deze manier hopen we het bewustzijn en de kennisdeling over een groene circulaire chemie te vergroten en de invoering ervan te stimuleren.

Waarom dit symposium?

Actuele kennis:
Het symposium behandelt een zeer actueel en belangrijk onderwerp - de aanpak van gevaarlijke vervuiling door potentieel giftige stoffen, zoals uit de PFAS-groep

Beleidsinzichten:
Inzicht krijgen in het beleid rondom zeer zorgwekkende stoffen, zowel nationaal, als Europees.

Netwerkmogelijkheden:
Het evenement biedt een uitstekende kans om te netwerken met professionals uit verschillende sectoren die betrokken zijn bij dit onderwerp.

Oplossingsgerichte aanpak:
Het symposium focust niet alleen op problemen, maar ook op oplossingen en transitiepaden in verschillende maatschappelijke sectoren

Multidisciplinaire benadering:
Het symposium brengt verschillende perspectieven samen, van consumptiegedrag tot groene circulaire chemie

Bewustwording:
Het symposium draagt bij aan het vergroten van bewustzijn over ZZS en groene circulaire chemie.

Voor wie?

 • Milieubeleidmakers
 • Professionals uit de chemische industrie
 • Milieuwetenschappers
 • Duurzaamheidsmanagers
 • Experts in circulaire economie
 • Milieujuristen
 • Overheidsambtenaren (lokaal, regionaal en nationaal niveau)
 • Vertegenwoordigers van milieugerichte NGO's
 • Afvalmanagementprofessionals
 • Voorvechters van consumentenveiligheid
 • Academische onderzoekers in milieuwetenschappen en chemie
 • Milieuadviseurs
 • Productveiligheidsmanagers
 • Zorgprofessionals met interesse in milieugezondheid
 • Journalisten gespecialiseerd in milieuonderwerpen
 • Politiek betrokkenen

Wees erbij op 9 oktober a.s. en laat je inspireren om bij te dragen aan een duurzamere en gifvrije toekomst!

 
Aanmelden

Let op: er zijn kosten verbonden aan deelname, zie tarieven.

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM, uaerub.[antispam].@vvm.info.

 
Aanmelden

Let op: er zijn kosten verbonden aan deelname, zie tarieven.

Haast dagelijks horen we over gevaarlijke vervuiling door PFAS, bestrijdingsmiddelen of andere giftige stoffen. Hoe kan dit en vooral, wat zou het Nederlandse beleid moeten zijn voor deze zeer zorgwekkende stoffen in relatie tot het EU beleid 'Chemicals Strategy for Sustainability; Towards a Toxic-Free Environment'? Pakken we dit nu echt goed aan?

Blootstelling aan zeer zorgwekkende stoffen kan leiden tot allerlei ongewenste milieu- en gezondheidseffecten. Er is een lastig spanningsveld tussen de functionaliteit van het gebruik van de diverse chemische stoffen en de ongewenste negatieve effecten op onze gezondheid en het milieu. Waar staan we nu, wat werkt goed in het huidige beleid en waar moet het sterker? Tijdens dit middagsymposium onderzoeken we deze vragen en verdiepen we ons in de knelpunten in consumptiegedrag en essentieel gebruik van ZZS enerzijds en mogelijkheden tot vervanging anderzijds.

Met topsprekers en pitches over oplossingsrichtingen en transitiepaden verkennen we samen met de aanwezigen in de zaal een groene circulaire chemie en brengen we de perspectieven daarvan in beeld. We eindigen met een wetenschappelijk reflectie die echte oplossingen aandraagt. Op deze manier hopen we het bewustzijn en de kennisdeling over een groene circulaire chemie te vergroten en de invoering ervan te stimuleren.

Wees erbij op 9 oktober a.s. en laat je inspireren om bij te dragen aan een duurzamere en gifvrije toekomst!

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM, uaerub.[antispam].@vvm.info.