VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
HEADER RCMbeeld 1920x530

Rachel Carson Afstudeerprijs

 

Uitreiking

Op vrijdag 22 november presenteren de genomineerden van de Rachel Carson Afstudeerprijs tijdens een feestelijke bijeenkomst hun onderzoek. De VVM wil met deze prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten rond milieu en duurzaamheid uitvoeren.

De genomineerden krijgen de kans hun werk te presenteren. Onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne gaan zij vervolgens in gesprek met de professionals in de zaal over hun onderzoek en de relevantie hiervan voor het werkveld.

Een deskundige jury, afkomstig uit het milieuwerkveld en de onderzoekswereld, heeft een winnaar aangewezen. De winnaar wordt bekend gemaakt door de voorzitter van de jury: Leendert van Bree, LvB Business Development en vice voorzitter VVM. Tot besluit toosten we op de winnaar en andere genomineerden.

  Zet in uw agenda

 vrijdag 22 november 2019
 15:00 -18:00
 VVM bureau
 UCO, 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ, Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

Genomineerden

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:

 • Sem Duijndam  van de Universiteit Maastricht, met de scriptie getiteld Public Perceptions of Climate Change in the European Union: A Quantitative Inquiry on Spatial and Temporal Determinants.
 • Sándor Kruse  van de Rijksuniversiteit Groningen die de volgende scriptie schreef A solution to more efficient grid use by intermitted renewable energy sources: applied to large-scale solar PV plants.
 • Rhiannon Lee  van de Universiteit Utrecht met haar scriptie Assessment of policy instruments for Integrated Pest Management (IPM); Learning from a systematic literature review and an application of findings to a case study in the Netherlands.
 • Anthea van Scherpenzeel  van de Universiteit Utrecht schreef de scriptie From Data to Circular Decision: Exploring how data-driven decision-making fosters circular business strategies in the manufacturing sector.

In de categorie Afstudeerwerken in het HBO zijn genomineerd:

 • Sebastiaan de Jongh  van de Hogeschool Inholland die de scriptie De bodemzorgen van morgen schreef. 
 • Diederik Vinke  van de Aeres Hogeschool Dronten met zijn scriptie getiteld: Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij.

Jury

De juryleden zijn afkomstig uit de wetenschap, het onderwijs en het milieuwerkveld. Dit jaar is de jury als volgt samengesteld:

 • Patricia de Cocq, directeur toegepaste biologie aan de HAS Hogeschool
 • Dr. Leendert van Bree, LvB Business Development, vice-voorzitter VVM, voorzitter van de jury
 • Ir. Floor Boerwinkel, consultant Water & Sustainability, Arcadis
 • Dr. Margien Bootsma, universitair hoofddocent milieuwetenschappen, universiteit Utrecht
 • Loesanne van der Geest BSc, winnaar HBO Rachel Carson Scriptieprijs 2019
 • Dr. Dick Jung, manager directie Veiligheid en Risico's, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Dr. Jacques Kimman, Lector Nieuwe Energie, Hogeschool Zuyd
 • Aagje van Meerwijk MSc, Winnaar WO Rachel Carson Scriptieprijs 2016
 • Prof. Dr. Ton Schoot Uiterkamp, Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr.Roelof Westerhof, Adviseur duurzaam landgebruik, ORG-ID

Voorlopig programma

15:00 Ontvangst met koffie/thee

15:30 Presentatie scripties
Discussie met de zaal
Bekendmaking juryoordeel
Uitreiking prijs

17:00 Borrel

18:00 Einde

  Delen

  Twitter mee via #RCA2019 @VVMbureau

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van VVM -Netwerk van milieuprofessionals

Meer informatie over de Rachel Carson Afstudeerprijs