VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Industrie - CC0 via Pxhere

“Om de leefomgeving”-advies van de Commissie-Van Aartsen over het VTH-stelsel

 

Industrie - CC0 via Pxhere

In gesprek - met commissievoorzitter Jozias van Aartsen

Het huidige VTH-stelsel met 29 omgevingsdiensten is een aantal jaren in werking en inmiddels is duidelijk wat wel en wat niet werkt.

  Zet in uw agenda

   donderdag 24 juni 2021
     15.00 - 16.30 uur
   Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven heeft een commissie onder leiding van Jozias van Aartsen om een advies gevraagd over het huidige stelsel. Oud VVM voorzitter Vera Dalm was lid van deze commissie die op 4 maart 2021 haar advies heeft aangeboden aan de demissionaire staatssecretaris.

De commissie doet tien aanbevelingen om te komen tot een toekomstvast, effectief, slagvaardig en toekomstgericht VTH-stelsel:

  1. De ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen.
  2. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen.
  3. Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging.
  4. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst.
  5. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering.
  6. Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling.
  7. Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma op basis van één risicoanalyse per regio.
  8. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de benoemingsprocedure.
  9. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten.
  10. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen.

In een online bijeenkomst op 24 juni 2021 georganiseerd door de VVM sectie Milieurecht en Praktijk geeft commissievoorzitter Van Aartsen een toelichting op het advies. Maarten de Hoog, voorheen directeur van de DCMR geeft een reflectie op de adviezen. Aansluitend gaan beiden in gesprek met de deelnemers en is er ruimte voor vragen. De gespreksleiding is in handen van Jos Dolstra, voorzitter van de VVM sectie Milieurecht en Praktijk.

Meer informatie over het rapport>>

 
Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€ 7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis   VVM-studentleden (voltijd)

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot woensdag 23 juni 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Jozias van Aartsen 


Maarten de Hoog 


Jos Dolstra, Arena Consulting, VVM sectie Milieurecht & Praktijk 

  Delen

  Twitter mee via #leefomgeving #milieu @VVMOmgevingswet @VVMbureau
Deel de LinkedIn Post

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Jos Dolstra en Leendert de Bruin van de VVM sectie Milieurecht en Praktijk.