VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 
𝕏

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
𝕏

Van Ecologische Rouw naar Actieve Hoop

Van Ecologische Rouw naar Actieve Hoop

Academie voor Landschap

Leerlijn

 

 

Rouw: Hoe zou je de stand van de biodiversiteit in Nederland op dit moment beschrijven? “Heel erg slecht. We zijn in Europees verband het slechtste jongetje van de klas, op alle niveaus van biodiversiteit: soortenrijkdom, genetische variatie binnen soorten, interacties in ecosystemen, landschappelijke variatie.

Hoop: De natuur doet alles voor ons. Zie het als een research & development-afdeling die al 3,8 miljard jaar bezig is om met de beste oplossingen te komen

Interview met Louise Vet voor Re-generation | 19 december 2023

  Zet in uw agenda

    Dag 1: 2 oktober 2024
     VVM bureau, 2e Daalsedijk 6a, Utrecht of
     Fort bij Rijnauwen, Vossegatsedijk 3-5, Bunnik

     Dag 2: 16 oktober 2024
     Fort bij Rijnauwen, Vossegatsedijk 3-5, Bunnik
    Dag 3: 6 november 2024
     Buitencentrum Oostvaardersplassen,
          Kitsweg 1, Lelystad

    10:00 - 16:30 (incl. lunch)

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Van ecologische rouw naar Actieve Hoop

In het najaar van 2024 wordt voor de vijfde keer de leerlijn over omgaan met ecologische rouw en het aanboren van Actieve Hoop georganiseerd door de Academie voor Landschap, een samenwerking tussen VVM, Staatsbosbeheer en NVTL. Het thema is het verdwijnen of veranderen van landschap en biodiversiteit zoals we dat kennen en waar we waarde aan hechten. Landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit worden zwaar belast, en natuurontwikkeling staat onder druk. Hoe gaan we om met ecologische rouw, voor onszelf, voor bewoners, bezoekers en anderen? Hoe kunnen we betrokkenheid bij het landschap en natuur opnieuw vormgeven? Hoe ga je het gesprek aan met bewoners en bezoekers, ook in een veranderend politiek landschap? En waar vindt je zelf de bevlogenheid, zorg en passie om bij te blijven dragen aan een toekomstbestendig landschap?

Iedere bijeenkomst bestaat voor de helft uit inleidingen en uitwisseling van en met experts, en voor de helft uit een werksessie met uitwisseling en toepassing op de eigen praktijk. Theory U en Het werk dat weer verbindt van Joanna Macy vormen inspiratie en leidraad voor de gesprekken en werksessies.

Deze serie biedt ruimte aan landschaps- milieu- en natuurprofessionals om op een andere manier te kijken naar hun beroep; wat komt er op ons af de komende jaren, hoe ga je het gesprek aan over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitsterven van soorten? Wat is onze rol in dit alles? Dit betekent dat we ook in zullen gaan op de situatie en professionele rol van de deelnemers. VVM, NVTL en Staatsbosbeheer organiseren deze samen. Deelname geldt als bijscholing voor het architectenregister.

Programma

3 dagen van 10.00 tot 16.30 inclusief lunch.

Dag 1: Tussen Hoop en Wanhoop

Deze dag gaat over de menselijke relatie tot het landschap en de gevolgen van de verregaande scheiding tussen mens en landschap/natuur. Ronald van Marlen (Timeli) zet de urgentie van de huidige klimaat- en ecologische crisis op scherp, en we bespreken de implicaties van het onder ogen zien hiervan.

Lian Kasper geeft een perspectief op mogelijke reacties op ‘slecht nieuws’ zoals apathie, technologisch optimisme, burn-out, depressie. Hoe kunnen we omgaan met de emoties die opkomen, en hoe maken we de vertaalslag naar een Actieve Hoop die ons blijvend motiveert? We werken met inzichten uit Het werk dat weer verbindt van Joanna Macy.

Dag 2: Wisselende Perspectieven

We vervolgen het thema van dag 1, over het omgaan met ecologische rouw en hoop. Wat is de rol van natuur hierin? Hoe kan de verbinding met de natuur helpen om een houding van Actieve Hoop te vinden? Kunnen we de schoonheid ervaren van het mogen zorg dragen voor de natuur? We gaan de natuur in en gebruiken verschillende oefeningen om haar op nieuwe manieren te ervaren, met Lian Kasper.

Landschappen worden meestal ingericht vanuit menselijke perspectieven en openbare ruimtes zeker. En Wat gebeurt er als we onszelf als mens minder centraal stellen? Hoe kunnen we landschap inrichten vanuit een niet-menselijke bril? Maike van Stiphout (DS) neemt je mee vanuit onverwacht perspectief.

Dag 3: De kracht van betrokkenheid bij natuur

Hoe ga je om met emoties van bezoekers, bewoners en andere betrokkenen bij gebiedsprocessen? Hoe geef je zo’n proces vorm en hoe communiceer je verandering? Hans-Erik Kuypers (Staatsbosbeheer) neemt ons mee in het praktijkvoorbeeld Oostvaardersplassen.

Over verbinding met de schoonheid en overvloed van landschap en natuur als basis van wezenlijke motivatie en inspiratie. Hoe krijgen we mensen mee in enthousiasme voor de natuur? En hoe maak je dat beleefbaar, door middel van andere vormen van samenkomen in en met de natuur? Met Jori Wolf (Staatsbosbeheer).

  Tarieven 2024

€ 495,--  VVM-leden
€ 495,--  NVTL-leden en werknemers Staatsbosbeheer (graag aanmelden per e-mail via uaerub.[antispam].@vvm.info
€ 595,--  Reguliere deelnemers

De kleine lettertjes
Tarieven zijn exclusief BTW.

Voor de annuleringvoorwaarden zie: onze algemene voorwaarden (.pdf).

Kostenloos annuleren kan tot een maand voorafgaand aan de eerste cursusdag. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U behoudt wel het recht om:
• een collega in uw plaats aan te melden, deze persoon treedt dan in uw rechten; of
• tegen betaling van 10% van de deelnamekosten met voorrang deel te nemen aan een eventuele herhaling van de cursus.

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De Academie voor Landschap wordt georganiseerd door VVM sectie Landschap (Lian Kasper) i.s.m. Staatsbosbeheer en NVTL


Ronald van Marlen, Timeli 


Lian Kasper, Programma-maker en trainer, VVM-sectie Landschap, Land & Co 


Maike van Stiphout, director DS landschape architects


Hans-Erik Kuypers, boswachter Oostvaardersplassen, Staatsbosbeheer


Jori Wolf, programmaleider Nationale Parken, Staatsbosbeheer