VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
WWW VL Voedsel in schappen fred meyer uitsnede CC by SA 2.0 lyzadanger @wikicommons

Ons voedselsysteem en het klimaat

deel 2 - serie bijeenkomsten onder de titel "Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond"

Hoe voeden we in de toekomst 10 miljard wereldburgers duurzaam en gezond? Het onderwerp staat inmiddels op vele agenda’s, maar welke rol ligt er voor milieuprofessionals? Die vraag staat centraal tijdens de VVM-bijeenkomst ‘Ons voedselsysteem en het klimaat’ op 27 september 2017 in Amsterdam.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

  woensdag 27 september 2017
   18:00 - 20:30
  Vrije Universiteit (IVM-VU)
  De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam
klik hier voor plattegrond
        IVM-VU zalen C541 en C543

De sectie Voedsel en Landbouw van de VVM organiseert dit jaar en volgend jaar een serie bijeenkomsten onder de titel ‘Ons Voedselsysteem, duurzaam en gezond’. In deze bijeenkomsten zullen verschillende milieuaspecten verbonden met productie en consumptie van voedsel geanalyseerd worden. Op 27 september vindt in dit kader een bijeenkomst plaats over ons voedselsysteem en het klimaat. Dit gebeurt in samenwerking met de VVM-sectie Klimaat.

Dr. Jan Peter Lesschen (WUR) zal ingaan op de technische mogelijkheden om de broeikasgasemissies ten gevolge van de primaire productie van onze voedingsmiddelen te verlagen. Vervolgens geeft dr. Henk Westhoek (PBL) een overzicht van de consequenties van het klimaatbeleid voor de voedselvoorziening. Tenslotte geeft dr. Anniek Mauser (Unilever Benelux) een beschouwing over de wijze waarop de voedingsmarkt anticipeert op het Klimaatakkoord van Parijs en de vertaling hiervan in beleid met betrekking tot de toekomstige voedselvoorziening.

 

Programma

18:00  Ontvangst met koffie / thee. Welkom en inleiding door Pieter van Beukering (IVM)

18:30  Presentatie dr. Jan Peter Lesschen (WUR): Broeikasgasemissies in de landbouw: emissiebronnen en mitigatie mogelijkheden

18:50  Presentatie dr. Henk Westhoek (PBL): Voedselvoorziening en klimaatbeleid

19:10  Presentatie dr. Anniek Mauser (Unilever Benelux): Hoe pakt een voedingsmiddelenproducent de uitdagingen van Parijs Klimaatakkoord op.

19:30  Discussie zal worden geleid door prof. dr. Remco Oostendorp (directeur Amsterdam Centre for World Food Studies)

20:00  Afronding, nabespreking met borrel

20:30  Einde bijeenkomst

  Tarieven & aanmelden

Vroegboektarief (t/m 1 september):
€ 55,00   Reguliere deelnemer
€ 35,00 VVM-lid
€   9,50 Studentlid of recent afgestudeerd lid


Reguliere tarief
(vanaf 2 september):
€ 75,00 Reguliere deelnemer
€ 42,00 VVM-lid
€   9,50 Studentlid of recent afgestudeerd lid

AANMELDEN

De kleine lettertjes
Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding minder dan een week voor aanvang, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Voedsel en Landbouw en Sectie Klimaat

  Delen:
  Twitter mee via @VVMbureau
  Download de flyer