VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Windpark Egmond aan Zee

Lezingen: Offshore Windpark Egmond aan Zee

 

Online lezingensessie

Deze online lezingensessie is het inhoudelijke deel van de Vaarexcursie naar Windpark Egmond aan Zee. Sjoerd Harkema (Commissie voor de mer) behandelt de samenwerking op zee. Vervolgens spreekt Albert van der Hem (BLIX Consultancy) over de toekomst van Offshore Wind op de Noordzee. Vaart u niet mee, maar wilt u wel meer weten over Offshore wind? Schrijf u dan snel in voor deze sessie!

 Download presentaties 

Op de site van www.noordzeewind.nl vindt u wat informatie over het windpark Egmond aan Zee.

Let op: tijden op vrijdag 11 september zijn gewijzigd (ochtendprogramma vervalt, is online sessie geworden op woensdag 9 september a.s.). Voor de vaarexcursie is het verzamelen om 12.30 uur bij de boot, Trawlerkade t.o. 28, 1976 CB IJmuiden.  Zet in uw agenda

     woensdag 9 september 2020
      19:00 digitale inloop
      start 19.30 - 21:00
       via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Programma

19:00   Inloggen

19:30   Welkom en introductie door Anthony Voets (sectie Klimaat en Energie)

19:35   Lezing door Albert van der Hem (BLIX Consultancy)
Toekomst Offshore Wind op de Noordzee
Sinds de kosten van windenergie op zee dramatisch zijn gedaald en sommige projecten nu zelfs zonder subsidie gerealiseerd kunnen worden lijkt het hek van de dam. De energietransitie op de Noordzee is in een stroomversnelling terecht gekomen en alle landen rondom de Noordzee hebben steeds ambitieuzere doelstellingen. In Europa zijn de targets het meest ambitieus en is er tussen nu en 2030 al 60 GW aan additionele capaciteit gepland en dit getal gaat waarschijnlijk alleen nog maar verder groeien als naast de ‘usual suspects’ ook andere Europese landen deze vorm van duurzame energie gaan omarmen. Welke netinpassingsopties worden voorzien? Waar laten we al die groene stroom, is daar wel vraag naar? Wat wordt de rol van waterstof? Zijn er kansen voor energie-eilanden? Kan de supply chain het aan? Verdienen de ontwikkelaars nog wel een boterham?

19:55   Lezing door Sjoerd Harkema (Commissie voor de mer)
Samenwerking op zee
Hoe ging het eerst? En waarom gaat het nu goed?

Sjoerd Harkema is als werkgroep secretaris van de Commissie voor de milieueffectrapportage veel betrokken geweest bij plannen en projecten voor windmolenparken op zee.
Gaat samenwerking bij windmolenparken hetzelfde als bij parken op land, of zijn er verschillen?
Sjoerd neemt ons mee met het verhaal van windparken op zee, bijzondere samenwerkingen, en lessen voor de toekomst.

20:15   Lezing door Josien Steenbergen (Wageningen Marine Research)
Ontwikkelingen op de Noordzee om energie-, natuur- en voedseldoelstellingen optimaal te combineren. De komende jaren is een forse uitbreiding van het aantal offshore windfarms (OWF) op de Noordzee voorzien om aan de doelen van het Nederlandse klimaatakkoord te kunnen voldoen. Deze ruimteclaim voor energie op de Noordzee hield tot voor kort in dat een activiteit als visserij moest wijken waardoor de ruimte voor voedselproductie schaarser werd. In het kader van het stimuleren van meervoudig gebruik wordt nu gekeken naar de mogelijkheden voor alternatieve vormen van voedselproductie binnen de windparken. Denk hierbij aan zeewierproductie, schelpdierkweek en niet-bodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Daarnaast kunnen windparken ook kansen bieden voor de ontwikkeling van natuur. Zo is het mogelijk om de biodiversiteit te verhogen door het aanbrengen van artificiële structuren in het park. Ontwikkelingen die een integrale aanpak vereisen in nauwe samenwerking met beleid, onderzoek en de praktijk; de offshore industrie, de producenten en natuurorganisaties.

20:30   Vragen

20:40   Discussie met deelnemers en sprekers

21:00   Einde online sessie

  Delen

  Twitter mee via #Offshore_Wind @VVMbureau
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post

Tarieven

gratis   VVM-leden ( en de deelnemers die
                ingeschreven staan voor de
                vaarexcursie op vrijdag 11 sept. a.s.)
€ 20,-   Reguliere deelnemers
€  7,50 Studenten geen lid

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Bij aanmelding op 9 september na 12.00 uur, garanderen we niet meer dat u alle informatie tijdig ontvangt. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 


Sjoerd Harkema, Commissie voor de mer 


Albert van der Hem, BLIX Consultancy  @AlbertvanderHem


Anthony Voets, sectie Klimaat en Energie

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Anthony Voets van de sectie Klimaat en Energie