VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
Huizen - CC0 Mike van putten via Pixabay

Geur en de Omgevingswet - Particuliere huishoudens

 

Online congressessie

Het Landelijke Geurcongres kan dit jaar vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. Hopelijk lukt dat in het voorjaar van 2021 wel.

De sectie Lucht heeft besloten om aan het actuele onderwerp Geur en de Omgevingswet wel aandacht te besteden via 3 online sessies voor de 3 sectoren die in Nederland veel stankoverlast veroorzaken. Voor die 3 sectoren, de industrie, de veeteelt en de particuliere huishoudens, zijn heel verschillend beleid, wetgeving en uitvoering beschikbaar om de stankoverlast te verminderen. Daarom wordt dit onderwerp in 3 sessies behandeld.

 Download presentaties 

  Zet in uw agenda

    donderdag 24 september 2020
       15:30 digitale inloop
       start 16.00 - 17:00
       via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Op 15 september gaat Annelies Uijtdewilligen (het Informatiepunt Omgevingswet, onderdeel van Rijkswaterstaat WVL) een uitleg geven over de Omgevingswet in de veeteelt. 

Meer info en aanmelden Sessie Veeteelt

Op 22 september gaat Rommy Ytsma (het Informatiepunt Omgevingswet, onderdeel van Rijkswaterstaat WVL) de wijzigingen in de Omgevingswet voor de sector industrie toelichten.

Meer info en aanmelden Sessie Industrie
Op 24 september geven Carla Anzion (Anzion Advies, milieu en management) en Sandra Anzion (Anzion juridisch advies, omgevings- en bestuursrecht) een presentatie over stankoverlast door de sector particuliere huishoudens en de mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden om stankoverlast te verminderen.

Programma

15:30   Inloggen

16:00   Welkom en introductie door sectie Lucht

16:05   Presentatie door Carla Anzion (Anzion Advies, milieu en management) en Sandra Anzion (Anzion juridisch advies, omgevings- en bestuursrecht): de particulier als bron van stankoverlast

16:45  Vragen en discussie met deelnemers en spreker

17:00   Einde online sessie
 

  Delen

  Twitter mee via # @VVMbureau

Tarieven

€ 20,-   Reguliere deelnemers
€ 10,-   VVM-leden
€ 10,-   Studenten, geen lid
gratis    Studentleden

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot woensdag 23 september 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Carla Anzion van de sectie Lucht