VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur

donderdag 25 november 2021

 
Tijd
15:30 tot 18:30 uur
Inschrijfperiode
maandag 27 september 2021 t/m donderdag 25 november 2021
Locatie
Utrecht
 

Verdroging is vooral het gevolg van het aanpassen van het watersysteem aan de eisen die het grondgebruik stelt.

Deze problematiek zal vanuit verschillende invalshoeken – wetenschap, natuurbeheer, overheid en techniek – belicht worden. Ook zal ingegaan worden op mogelijke maatregelen ter bestrijding van verdroging.
meer info

 

 

Inschrijven