VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

VMR Actualiteitendag 2021

donderdag 4 november 2021

 
Locatie
Utrecht en livestream
 

Op deze jaarlijkse Actualiteitendag hoort u dertien experts over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie binnen het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht.

 

Aan de orde komen dit jaar de actuele ontwikkelingen op het gebied van het bestuurs(proces)recht, de Wabo, handhaving, het bestemmingsplan verbrede reikwijdte, Europese ontwikkelingen, bodem en energietransitie, milieueffectrapportage, water, afval, natuurbescherming, gezondheid en het overgangsrecht Omgevingswet.

 

Bekijkt u het programma van deze Actualiteitendag.

 

Tijdens deze dag zal ook de VMR Scriptieprijs 2021 worden uitgereikt!

 

Wij organiseren deze dag in de Geertekerk te Utrecht. U kunt LIVE of ONLINE deelnemen.

Kosten: VMR Leden €295, niet-leden €450. VVM-leden krijgen 10% korting. Vermeld bij aanmelding dat je VVM-lid bent en dat je hier gebruik van wilt maken!