VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
EV Inspectie CC0 tpsdave via Pixabay & CC0 Ben Kerckx via Pixabay

Leergang Externe Veiligheid

 

inhoudelijke sessies

Deze leergang daagt u uit om vanuit een andere perspectief dan uw eigen perspectief naar externe veiligheid te kijken. Betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering van het externe veiligheidsbeleid hebben vaak al verkend wat de modernisering van het externe veiligheidsbeleid voor hen betekent. Maar wat betekent deze modernisering voor andere betrokkenen? Hoe gaan zij om met actuele ontwikkelingen? Waar lopen zij tegenaan en wat betekent dat voor u? Tijdens de leergang Externe Veiligheid vertellen sprekers vanuit hun perspectief op welke wijze zij omgaan met externe veiligheid, wat hierbij hun motieven en belangen zijn. De leergang sluit af met een casus waarin u de opgedane inzichten in deze perspectieven praktijk brengt.

  Zet in uw agenda

     dinsdag 15 november 2022
     09:00 - 17:00
    VVM Bureau (UCo gebouw)
     2de Daalsedijk 6A, 3551 EJ Utrecht

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

We werken gedurende de dag in 3 inhoudelijke sessies van 1,5 uur en een afsluitende casus.

Doelgroep: bedrijfsleven, overheid, adviseurs, en veiligheidsdiensten.

Programma met sessie uitleg

Sessie 1: 09.00 - 10.30 uur 
Externe veiligheid onder de Omgevingswet.
In deze sessie gaan we in op de centrale begrippen en uitgangspunten voor externe veiligheid onder de Omgevingswet.
We gaan in op de aandachsgebieden en het toepassen van actuele inzichten bij de omgang met aandachtsgebieden, voorschriftengebieden (i.h.b. brand- en explosievoorschriften), zeer kwetsbare, kwetsbare en beperkt kwetsbare gebouwen, kwetsbare en beperkt kwetsbare locaties, risicogebieden, gelijkwaardigheid en milieu belastende activiteiten. Ook gaan we in dieper in op de verantwoording van het groepsrisico onder de Omgevingswet.
Sprekers:
Jeroen Neuvel (RIVM)       
en iemand van VNG

Sessie 2: 10.45 - 12.15 uur
Externe veiligheid en de Omgevingswet vanuit de bouwpraktijk c.q. bouwkundig perspectief beschouwd.
In deze sessie beschouwen we de bouwkundige maatregelen die zijn gericht op het bieden van bescherming tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Voorbeeld: er moeten nieuwe woningen gebouwd worden in de buurt van een risicovolle onderneming. Welke maatregelen kunnen worden getroffen, zodat er op die plek veilig gewoond kan worden?
Sprekers:
Jan-Willem Wijngen (Cauberg Huygen)      
Karen van Tol (Royal HaskoningDHV)      

Lunch: 12.15 - 13.15 uur

Sessie 3: 13.15 - 14.45 uur
Externe veiligheid en Omgevingswet vanuit de milieubelastende activiteit (nu nog Wm-inrichting) beschouwd.
In deze sessie beschouwen we de uitdagingen die aan de orde zijn als een bedrijf / organisatie haar milieubelastende activiteiten wil veranderen of uitbreiden.
Sprekers:
Han van Niekerk (Van Niekerk V&M Consultancy BV)      
Hans van Santbrink
(Santbrink advocaat & mediation)      
Otto van Beusekom (Aspen Pharma Nederland)      

Sessie 4: Casus (15.00 - 16.30 uur)
Inpassing van een waterstoftankstation.
Gezamenlijke uitwerking van de casus, waarbij alle eerder besproken perspectieven aan bod komen.
Voorzitters:
Simone van Dijk (RHDHV)      
Christiaan Soer (RHDHV)      

  Delen

  Twitter mee via #LEV2022 @VVMbureau
Download de flyer
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event

Tarieven

Reguliere tarief (tot en met 31 oktober 2022):

€ 130,-   Leden
€ 230,-     Niet leden
gratis       Studentleden
€ 19,50    Studenten (niet lid) en recent afgestudeerden

Lastminutetarief (vanaf 1 november 2022):

€ 160,-  Leden
€ 260,-  Niet leden
gratis      Studentleden
€  19,50  Studenten (niet lid) en recent afgestudeerden 

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot 14 november 13.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Externe Veiligheid in samenwerking met de VNG.