VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

Bezoek ons op: 
NA Droogte Bos  CC0 via Pixabay

Online sessie: Beregening op hoge zandgronden: effecten van verdroging op de natuur

 

Lezingen

Het oosten en zuiden van Nederland wordt tijdens droge periodes beregend met grond- en oppervlaktewater. Het gaat om enorme hoeveelheden, in droge jaren tot wel 15% van het totale Nederlandse watergebruik. Wat zijn de oorzaken en hoe is de alsmaar verdergaande verdroging op onze hoge zandgronden tegen te gaan? Nieuwsgierig? Schrijf je in voor deze lezingenmiddag over dit actuele onderwerp.

 download presentaties 

  Zet in uw agenda

     donderdag 25 november 2021
    16:00 - 18:30
     Online via Zoom

Let op, aan deze activiteit zijn deelnamekosten verbonden. Ga naar de kosten>>

 

Verdroging is vooral het gevolg van het aanpassen van het watersysteem aan de eisen die het grondgebruik stelt. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Naast ontwatering en versnelde afwatering voor de landbouw, wordt verdroging ook veroorzaakt door grondwateronttrekkingen voor drink- en industriewater en beregening.

Deze problematiek zal tijdens deze bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken worden belicht. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke maatregelen ter bestrijding van verdroging.

Sprekers zijn:
Flip Witte, emeritus hoogleraar ecohydrologie, nu werkzaam als zelfstandig onderzoeker
Ronald van Ark en Hans Gerritsen, senior beleidsmedewerkers bij het waterschap Rijn en IJssel
Ebbing van Tuinen, groepsleider zoetwatervoorziening Witteveen en Bos

Programma

15:45 Inloggen

16:00 Welkom door de gespreksleider Hans Olsthoorn (VVM sectie Water)

16:15 Presentatie: Verdroging van de Nederlandse natuur: een langdurig afbraakproces, met beregening als sluitstuk door Flip Witte (emeritus hoogleraar ecohydrologie Landbouwuniversiteit Wageningen)

16:45 Presentatie: Droogte en beregening: hoe acteert het waterschap daarop? door Ronald van Ark (coördinator klimaatadaptatie waterschap Rijn en IJssel)

17:15 Presentatie: Instrumenten om te sturen in de watervraag door Ebbing van Tuinen (groepsleider zoetwatervoorziening ingenieursbureau Witteveen en Bos)

17:45   Paneldiscussie met vragen vanuit het publiek

18:30   Einde online sessie

 

  Delen

  Twitter mee via #droogte #water @VVMbureau
Download de flyer
Deel het Facebookevent
Deel de LinkedIn Post
Deel het LinkedIn Event
Deel de Insta Post


Flip Witte, Ecohydrologie  


Ronald van Ark, Waterschap Rijn en IJssel


Hans Gerritsen, Waterschap Rijn en IJssel  


Ebbing van Tuinen, Witteveen+Bos

Tarieven

€ 28,--  Reguliere deelnemers
€ 14,--  VVM-leden
€   7,50  Studenten (voltijd), niet lid*
gratis   VVM-studentleden (voltijd)

*Bij aanmelding zal niet het goede tarief verschijnen. Stuur ons daarom een mail met daarin de gegevens die worden gevraagd op het aanmeldformulier en een (duidelijk leesbare) scan of foto van je studentenkaart of bewijs van inschrijving, met daarop ook de datum/geldigheid. Wij zullen dan je inschrijving verzorgen.

De kleine lettertjes

Tarieven zijn inclusief BTW. Wij controleren of u recht heeft op een korting. Bij annulering minder dan een week voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. U kunt zich aanmelden tot DAG VOOR BIJEENKOMST 17.00 uur, daarna garanderen we niet meer dat we uw aanmelding kunnen verwerken. Lees meer in onze algemene voorwaarden (.pdf).

 

  Meer weten? Enthousiast geworden?

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de VVM Sectie Water.