VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

Regiobijeenkomst Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambit

donderdag 3 oktober 2019

 
Tijd
13:00 tot 17:00 uur
Locatie
Centrale Bibliotheek, Rotterdam
 

Stedelijk gebied: Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities

Bijeenkomst Platform Bodembeheer

Datum: 3 oktober, 13:00 - 17:00
Locatie: Centrale Bibliotheek, Rotterdam

Kosten: geen

Meer info en aanmelden: https://www.expertisebodemenondergrond.nl/regiobijeenkomst-stedelijk-gebied-kanteling-bodem-ondergrond-als-voorwaarde-bij-ontwerpen-en-ambities-3-oktober-2019

 

Op donderdag 3 oktober organiseert het Platform Bodembeheer de bijeenkomst “Kanteling, bodem/ondergrond als voorwaarde bij ontwerpen en ambities in de stad”. De bijeenkomst gaat in op het stedelijk gebied, haar (ondergrondse) drukte en de noodzaak om fundamenteel anders met de stadsbodem om te gaan. Het Platform Bodembeheer organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 (UP) en de ondergrondregisseurs/stadsbodemmeesters van de vijf grootste steden van Nederland.

 

Het is vol in de ondergrond in steden!
Onze steden hebben te maken met een bodem die overvol is, en de ruimtedruk neemt de komende jaren alleen maar toe. De ontwikkeling en geplande inbreiding van een duurzame openbare ruimte, inclusief energiesystemen, overige ondergrondse infrastructuur, maatregelen voor klimaatadaptatie zoals vergroening en waterberging, vraagt om steeds meer ruimte in de ondergrond én bovengrond in steden. De opgave is complex en vraagt van ons om een nieuwe benadering van de bovengrond én ondergrond. Er is een kanteling in onze denkwijze over de bodem nodig, zo luidt de hartenkreet vanuit de vijf grootste steden.

De bodem wordt nog te vaak gezien als één van de aspecten waar rekening mee te houden in een gebiedsontwikkeling, maar zal meer leidend moeten zijn om steden leefbaar en bereikbaar te houden. De bodem is het fundament van de stad. Nu al worden bouwprojecten uitgesteld of afgelast vanwege het ontbreken van ondergrondse ruimte voor de noodzakelijke aansluitingen.

Doel van de bijeenkomst is om met elkaar vast te verkennen wat handelingsperspectieven zijn om met de schaarste in de ondergrond om te gaan, waarbij we ons focussen op het stedelijk gebied. In de bijeenkomst maken we gebruik van de ervaringen in diverse steden en van de projecten die binnen het kennisprogramma van het UP zijn uitgevoerd.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met werken in de grond in een grootstedelijke omgeving. Dus niet alleen voor beleidsmakers of bodemadviseurs, maar juist ook voor stedelijk ontwerpers, beheerders van ondergrondse ruimte en infrastructuur, beheerders van stedelijk groen en water, beheerders van archeologie, trekkers van de Omgevingswet-kerninstrumenten.

Programma: 

13.00

Inloop deelnemers

 

13.30

Opening dagvoorzitter

Welkom

dagvoorzitter

 

Toelichting vanuit uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

UP

 

Keynote ‘kanteling’

 

14.15

Pitches steden en kennisprojecten over deelsessies

diverse sprekers

14.30

Koffie en thee

 

14.50

Deelsessies

 

16.15

Afsluitende discussie

dagvoorzitter

16.45

Borrel