VVM logo nieuw 150x150

netwerk van milieuprofessionals

 
Bezoek ons op: 

 

 

 

 

 

 

2-daagse cursus: Emissiemetingen volgens SCIOS

vrijdag 23 september 2022

 
Tijd
09:00 tot 17:00 uur
Locatie
Den Bosch
 

Deze VVM opleiding zal met VVM docenten op de locatie Parkstad in Den Bosch worden gegeven.

In het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties is opgenomen dat emissiemetingen mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven.

Cursusdagen: vrijdag 23 september en 7 oktober 2022

meer info